Polinukleotidi

Polinukleotidi su molekule koje se sastoje od niza povezanih nukleotida. Nukleotidi su osnovne građevne jedinice nukleinskih kiselina, kao što su DNA (dezoksiribonukleinska kiselina) i RNA (ribonukleinska kiselina). Svaki nukleotid sastoji se od tri komponente: dušikove baze, deoksiriboze (u slučaju DNA) ili riboze (u slučaju RNA) te fosfatne skupine.

Kada se nukleotidi povežu u lanac, tvore nukleinsku kiselinu. DNA i RNA su primjeri nukleinskih kiselina koje se sastoje od lanaca povezanih nukleotida. Ovi lanac molekula nose genetsku informaciju i igraju ključnu ulogu u prenošenju genetskih karakteristika od roditelja na potomstvo.

U kontekstu kozmetike i medicinske estetike, polinukleotidi se ponekad koriste kao sastojci u različitim proizvodima za njegu kože i tretmane kako bi se potaknula regeneracija kože i poticala proizvodnja kolagena. U ovom slučaju, polinukleotidi se koriste kao sastojak za poboljšanje tonusa kože, hidrataciju i općenito poboljšanje izgleda kože. 

Kandidati za polinukleotiode su:

  •  Osobe koje primjećuju gubitak čvrstoće, tonusa i elastičnosti kože, te bore i fine linije.
  •  Osobe koje imaju suhu ili dehidriranu kožu te žele poboljšati njezin sjaj i hidrataciju.
  •  Osobe koje žele potaknuti proizvodnju kolagena i elastina u koži kako bi poboljšale njenu strukturu i čvrstoću.
  •  Tretmani s polinukleotidima često se koriste kako bi se postigao prirodni izgled kože, bez dramatičnih promjena.